Bestuurder

Bestuurder

Extra informatie, artikels bij het Boekje Bestuurder – Hoe ga ik mee uit de bocht? (2020, gedrukte editie).

bestuurder_2020Artikel “Cultuur in het bestuur” (PDF) (samen met Tim van der Rijken in Magazine VM maart 2021)

Artikel “Goede besturen communiceren met leden” (PDF) (samen met Tim van der Rijken in Magazine VM dec 2020)

Artikel “Hygiëne aan de bestuurstafel” (PDF) (samen met Tim van der Rijken in Magazine VM sept 2020)

Charter van de Bestuurder (2020) 

Tussen hamer en aambeeld: over het dagelijks bestuur in een vereniging (2020)

Besturen is meer dan rijden (2020)

Meer zuurstof voor uw bestuursvergadering. Laat bestuurders ook nog leden zijn (2018)

Verjonging van het bestuur – wie staat te springen? (2018)

Op zoek naar de perfecte balans tussen bestuur en verenigingsprofessionals (2018)

De rol van de nieuwe bestuurder (3.0) (2017)

*    *    *

Hoe kan ik u helpen om uw rol als bestuurder zo optimaal mogelijk in te vullen?

  • Faciliteren van een Inspiratiesessie ‘Bestuurder’, niet zozeer over wettelijke, financiële zaken, maar wel om zuurstof te geven om te zorgen dat de Bestuurder optimaal zijn/haar bijdrage kan leveren. Contacteer me hiervoor.
  • Opnemen van het mandaat van onafhankelijk adviseur van het Bestuursorgaan. Vanuit mijn ervaring bij 2Mpact waar we ruim 20 ledenorganisaties operationeel ondersteunen heb ik heel wat ervaring bij de dagelijkse werking van een organisatie. In combinatie met mijn advies-aanpak voor bestuurders kan ik bovendien de nodige zuurstof brengen binnen het bestuur. Contacteer me hiervoor.
  • Specifiek voor individuele bestuurders kan ik ook optreden als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’) of onder de vorm van een één-op-één opleidingstraject (Dialoog). Hier vindt u meer informatie over Dialoog.

Specifiek voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur/het Bestuursorgaan, ontwikkel ik een aparte aanpak onder de noemer: “Voorzitter – je zit er niet alleen voor” . Voor meer informatie hierover: www.marcmestdagh.be/voorzitter