BestuurderPlus

“Als bestuurder heb je een bevoorrechte rol binnen de organisatie. Aan de ene kant doordat je aan het stuur zit om mee te helpen de collectieve ambitie van de vereniging te realiseren. Maar ook omdat je op een preferente manier van heel dichtbij betrokken of zelfs een direct begunstigd lid bent.”

Met de korte online sessies van BestuurderPlus krijg je inzicht en context (o.m. door uitwisseling van ervaringen met andere bestuurders) in alle mogelijk aspecten van de rol van bestuurder.

3 modules van telkens 50 minuten:

 1. Governance Basics en interne werking Bestuur
  • Wettelijk kader (nieuwe vzw-wetgeving WVV) – wat ik als bestuurder moet weten?
  • Bestuursmodellen en bestuursstijlen – wat is besturen nu precies?
  • Inzet van de bestuurder (rollen) – wat doen om dit te optimaliseren en er vooral ook persoonlijk iets aan te hebben?
  • Mechanismen als Dagelijks Bestuur, Bestuursorgaan, Adviesraad, inzet van professionals – wat zijn de implicaties voor mijn rol?
  • De bestuursvergadering (proces, resultaat, agenda, beslissingsproces) – wat is mijn rol en wat verwacht de organisatie van mijn (voorbereiding, eigen agendapunten…)?
  • Dashboarding – overzicht van wat reilt en zeilt binnen de organisatie (data, opinies, output/outcome) – wat wil/moet ik weten en hoe wordt dat best georganiseerd?
 2. Ledenwerking en externe werking:
  • Verenigingsmanagement en de dynamiek van een ledenorganisaties (communitybuilding) – wat is voor mij belangrijk om te weten hierover?
  • Ledenvoordelen en ledendiensten – wat zijn de (commerciële) drijfveren van de organisatie?
  • Aan de slag met leden (werkgroepen, lerende netwerken…) – wat kan hierin mijn bijdrage zijn?
  • Ambassadeurschap: contacten met de buitenwereld – wat kan ik doen en wat mag ik van de organisatie verwachten ter ondersteuning?
  • Stakeholdersmanagement: er zijn heel wat actoren die een invloed kunnen hebben op de organisatie – wat is mijn zicht op dat netwerk, hoe kan ik helpen?
  • Belangenbehartiging/lobby: hoe overtuigen we anderen van onze belangen – wat kan mijn hierin rol zijn?
 3. Future proofing:
  • Intervisie/reflectie over de eigen werking als bestuur/organisatie – wat is het belang daarvan, ook voor mijn rol?
  • Toekomstverkenning: permanent monitoren wat er in de biotoop van de organisatie gebeurt – wat zijn de beste methodieken om dit op te volgen en hoe kan ik hierbij helpen?
  • Samenwerking met anderen: een organisatie kan niet alles alleen – wat kan hierin mijn bijdrage zijn?

Doelgroep: Bestuurders van ledenorganisaties en non-profits in het algemeen (bv. goede doelen, socio-culturele organisaties, netwerkorganisaties…).

Praktisch: De sessies worden gefaciliteerd door Marc Mestdagh. De sessies vinden online plaats via Zoom of MSTeams. Beperkt aantal deelnemers ter wille van interactie en ervaringsuitwisseling (4-12).

Je kan je inschrijven voor één of meerdere modules. De reeks wordt per kwartaal herhaald. Eerstvolgende reeks vindt plaats op vrijdag 20 november 2020 (timings zie hieronder). Sessie op verzoek is uiteraard ook mogelijk (vanaf 4 deelnemers).

Je ontvangt ondersteunend ‘lesmateriaal’ en het gedrukte inspiratieboekje ‘Bestuurder – hoe ga ik mee uit de bocht?’.

Deelnameprijs:  50 euro per module (excl. btw). Betaling op voorhand is verplicht. Interesse? Meld je aan via onderstaand formulier.

Bestuurders van 2Mpact AMC-klanten genieten van een speciale regeling.