5 lezenswaardige boeken voor de zelfstandige professional

Het is voor veel freelancers meestal niet de eerste keuze om een boek te lezen dat niet onmiddellijk over het vak zelf gaat, maar eerder over hoe ze als professional in het leven staan. Hieronder vijf interessante boeken waarvan de eerste twee sterk in de diepte gaan, terwijl de twee volgende meer raakvlakken hebben met … Meer lezen over 5 lezenswaardige boeken voor de zelfstandige professional

Wat als we eens meer professional in de professional steken?

Discussies over de toekomst van freelancers of zelfstandige professionals (kenniswerkers) gaan doorgaans voornamelijk over het sociaal statuut. Dat zij minstens van eenzelfde sociaal en fiscaal regime moeten kunnen genieten als werknemers zonder daarbij afbreuk te doen aan het concept om ‘zelfstandig’ te zijn. Of dat nu betekent dat er naast werkgever en werknemer een derde statuut … Meer lezen over Wat als we eens meer professional in de professional steken?

De collega’s maken de brug

Als verenigingsprofessional binnen een beroepsvereniging heb je de neiging op zoek te gaan naar gemeenschappelijke kenmerken, vertrekkend vanuit het gedachtengoed dat je professionals wil verenigen. Je wil iets zinvols betekenen voor alle leden tegelijk. Je wil ze verbinden, een groepsgevoel geven en zaken aanbieden waardoor iedereen een sterkere en slimmere professional wordt. Het is pas … Meer lezen over De collega’s maken de brug

Is het communitymanager of communitycoach?

Peter Staal voelt zich als zelfstandige communitymanager veel meer dan iemand die met social media bezig is. Hij is “afwisselend ambassadeur, adviseur, projectmanager, strateeg, amateur-psycholoog en informeel leider.” In zijn LinkedIn-post* maakt hij een interessante bedenking over de benaming en perceptie van communitymanager, o.m. over het gebruik van het woord ‘manager’. “Grammaticaal klopt de term … Meer lezen over Is het communitymanager of communitycoach?

PR-professionals op zoek naar een sterkere identiteit

Interessant artikel van Jo Detavernier, een Belgische PR-expert in de VS, over hoe Public Relations-professionals moeite hebben om de correcte balans te vinden tussen het tonen en bewijzen van hun expertise aan hun klanten en het effectief uitoefenen van hun job. “This lack of self-confidence feeds into how they are perceived by the people who … Meer lezen over PR-professionals op zoek naar een sterkere identiteit

Wetgeving stuurt professionals aan

Mooi voorbeeld van hoe wetgeving een impact heeft op het speelveld van professionals. “Vanwege de komst van de Omgevingswet in 2019 zoekt de overheid juridische experts zoals juristen RO en Omgevingsrecht. (…) De vraag naar handhavingsjuristen neemt zelfs met 139% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.” De Nederlandse Omgevingswet is te vergelijken … Meer lezen over Wetgeving stuurt professionals aan

HR-professionals professionaliseren

De nieuwe vereniging van Belgische HR-professionals (HRPRO) koppelt haar doelstelling van professionalisering niet zozeer aan opleidingen, maar aan een evidence based aanpak (het verzamelen van data en ter beschikking stellen van benchmarks). Uitdagend want dat betekent dat je ook heel hard met je eigen leden aan de slag moet. Dat was ook de conclusie nav het BSAE … Meer lezen over HR-professionals professionaliseren

Professional is niet zomaar een functie, het is een job!

Wil een professional ook in de toekomst relevant blijven dan moet hij zich meer gaan oriënteren als een Community Empowered Professional. Iemand die niet enkel een sterke ‘inhoudelijke’ professional is, maar ook aandacht heeft voor het professional zijn op zich en dat vooral in relatie tot collega professionals en zijn omgeving. Professional zijn betekent niet … Meer lezen over Professional is niet zomaar een functie, het is een job!

Financiële situatie van Belgische verenigingen

De Koning Boudewijnstichting deed al voor de 7e keer een enquête over de financiële situatie van Belgische verenigingen en stelde vast dat de verenigingssector veerkrachtig is en vooral minder negatief over de toekomst. Een opvallende vaststelling is dat verenigingen in de nabije toekomst structurele en organisatorische hervormingen verwachten in de vorm van schaalvergroting en samenwerking met … Meer lezen over Financiële situatie van Belgische verenigingen