Connect

De kracht van een community inzetten voor jouw organisatie?

CONNECT is een begeleidingstraject van ong. 2 halve dagen dat je daarbij helpt*

Heb je soms het gevoel dat de contacten met klanten, leveranciers of mogelijke partners niet vlot verlopen? Je ‘connecteert’ via prospectie-acties, op events/recepties, via e-mail en internet (bv. LinkedIn en Facebook), maar het blijven vluchtige contacten die in veel gevallen uitdrogen. Benut de verbindende kracht van een community-model om tot meer engagement, interactie, kennisuitwisseling en samenwerking te komen!

Waarom?

Wil een organisatie (profit of non-profit) ook in de toekomst relevant blijven dan moet ze zich meer gaan oriënteren als een sterke, geconnecteerde community waarbij de verbindende kracht tussen de eigen medewerkers/professionals en externe actoren optimaal benut wordt.

Wat doe ik voor jou?

Ik help jouw organisatie om zich meer als een ‘community’ te ontwikkelen zodat elke betrokkene een grotere toegevoegde waarde geniet en de organisatie haar doelstellingen makkelijker kan realiseren. Ik put daarvoor uit mijn jarenlange ervaring inzake verenigingsmanagement.

Wat is het resultaat?

Dit begeleidingstraject levert jou en je organisatie het volgende op:

  • Een beter inzicht in de dynamiek en opportuniteiten die een community-model bieden voor jouw organisatie;
  • Concrete tips & tricks om jouw organisatie verder te helpen in het optimaal benutten van de kracht van de verbinding tussen professionals, zij het binnen de organisatie of in relatie tot externe actoren
  • Een concreet plan van aanpak om op duurzame wijze jouw organisatie als community te ‘empoweren’, waarbij je bestaande concepten of processen versterkt of nieuwe processen kan overwegen

Hoe pakken we dat aan?

We vertrekken niet vanuit een HR-, marketing of sales-invalshoek maar vanuit de kracht van de verbinding van alle betrokkenen, net zoals een vereniging of community dat doet voor haar leden.

Vanuit de organisatie zoeken we naar een collectieve ambitie die de ‘leden’ verbindt, zorgen we voor een sterk engagement van alle betrokkenen en benutten we optimaal hun kennis en netwerk. Zo creëren we een open netwerk waarbinnen interactie, kennisuitwisseling maar ook opportuniteiten om samen te werken (co-creatie) centraal staan. Hierdoor ontstaat een grotere flexibiliteit en schaalbaarheid die ook de weerbaarheid van de organisatie ten goede komt. (Een uitgebreidere toelichting bij het model maakt deel uit van het traject.)

*Wat is het praktisch verloop van het traject?

Een concrete invulling van de scope of focus gebeurt tijdens de opstartfase. Centraal staat de vraag naar het verbinden en versterken van de ‘community’ (empowerment).

Stap 1: opstart en introductie tot het community model & inventarisatie/  audit/scopebepaling
Stap 2: analyse/evaluatie (off site)
Stap 3: bespreking situatie en aanbevelingen & concreet actieplan
Stap 4: terugkoppelmoment (telefonisch, na 2 maand)

Stappen 1 en 3 duren telkens ong. 3 u en vinden plaats bij de klant.

De trainer is Marc Mestdagh, CEO 2Mpact en senior consultant met meer dan 15 jaar ervaring inzake verenigings- en community management. Kostprijs verrekend in regie (à 125 euro/u) op basis van prestatiestaten.

 


Case:

Een advocatenkantoor vroeg ons vorm te geven aan acties die voor een hechtere binding moet zorgen tussen de eigen medewerkers, externe intermediairen waar ze dikwijls mee samenwerken en de cliënten. De doelstelling is niet alleen een duurzamere relatie op te bouwen met alle partijen, maar ook na te gaan hoe er beter samengewerkt kan worden, en hoe er eventueel samen nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden (co-creatie).