Dialoog

Dialoog is een één-op-één begeleidingstraject (gebaseerd op het ‘trusted advisor’-principe van Maister).

Hoe mijn aanpak van ‘CLOSE CONSULTANCY’ jou kan helpen:

 • Brede kijk: ik vertrek vanuit een breed referentiekader of net vanuit onwetendheid. In beide gevallen creëren we nieuwe inzichten.
 • Samen slimmer: ik weet misschien niet meer, maar wel anders. Kennis delen is vermenigvuldigen.
 • Korte sprints: wat kort en krachtig kan, hoeft niet in te boeten aan duurzaamheid op lange termijn.
 • Blijvend bruikbaar: wat we realiseren gaat niet zomaar voorbij, maar wordt geëxpliciteerd en geïnternaliseerd (‘ownership’).
 • Waardevolle ‘outcome’: niet wat we gedaan hebben telt, maar welke impact het heeft.

‘Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als het veroorzaakt heeft’    – ALBERT EINSTEIN

Om tegelijk professionals te helpen een sterke professionele identiteit te ontwikkelen vanuit een ‘community-driven’ aanpak en profit en non-profit organisaties zich meer als community te laten ontwikkelen, vertrek ik vanuit 2 invalshoeken:


cep_kleinDe kracht van de moderne professional:

 • Sterke professionele identiteit met een duidelijke visie en ondernemende aanpak
 • Uitgesproken kennis en expertise en aandacht voor levenslang leren
 • Afleveren van kwalitatieve en maatschappelijk relevante toegevoegde waarde
 • Ondanks hun autonomie en onafhankelijkheid verbonden met anderen

 

oec_kleinDe kracht van de moderne community:

 • Aangestuurd door een scherpe collectieve ambitie
 • De leden staan centraal en brengen hun kracht in (co-creëren)
 • De organisatie faciliteert en is bijna onzichtbaar
 • Er wordt bewust samengewerkt met anderen (flexibiliteit en wendbaarheid)

[Inhoudelijke basis: Community Toolbox]

Wat levert het concreet voor jou op ?

 • Tijdswinst: in plaats van zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen worden die tijdens de sessies aangereikt.
 • Kennisoverdracht: je krijgt nieuwe inzichten (vanuit vakliteratuur en de dagelijkse praktijk), informatie over hoe collega’s dingen aanpakken (benchmarking), en toegang tot direct toepasbare oplossingen en tools. 
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling: actief kennis verwerven (met inbegrip van zelfreflectie) biedt een grote voldoening, zowel professioneel als persoonlijk.

Mijn specifieke aanpak

Ik maak geen offertes waarbij ik probeer te gissen wat de echte adviesvraag precies is en wat mijn inbreng zou kunnen zijn. Het uitzetten van het traject (of dat nu een meeting van 1 u of 20 dagsessies zijn) doen we samen en maakt dus deel uit van de opdracht. Na een eerste sessie bepalen we de volgende ‘sprints’ (vnl. gezamenlijke sessies/workshops – studiewerk en rapportage beperk ik tot het meest noodzakelijke). Na elke sprint evalueren we en sturen we desgevallend bij.

Interesse om eens samen te zitten of heb je nog vragen bij deze aanpak ? Contacteer me vrijblijvend.

(dialoog_25/3/2018)