FutureProof traject

futureproofFutureProof is een begeleidingstraject om samen te werken aan concrete acties die noodzakelijk zijn om de organisatie toekomstbestendig te maken. De methodiek bestaat uit een intakegesprek (intensief interview aan de hand van meer dan 100 vragen rond de 10 topics hieronder) waarbij kennisdeling en benchmarking centraal staan. Op basis daarvan worden concrete voorstellen gedefinieerd die verder uitgewerkt kunnen worden. De resultaten worden samen besproken en/of via een workshop voorgelegd of afgetoetst aan een grotere groep betrokkenen (bv. bestuur, bureau, leden, stakeholders,…).

Dit traject (voorbereiding, intakegesprek, actieplan en bespreking) kost vanaf 1000 eur (+btw en verplaatsingskost). Eventuele vervolgstappen zijn later te bepalen.
Marc Mestdagh, senior verenigings/communityadviseur is de begeleider van het traject.

Interesse ? Contacteer mij vrijblijvend op marc@2mpact.be of tel. 09 233 48 66 of via dit contactformulier.

10 uitdagingen voor de FutureProof organisatie:

  • Er is een missie, visie en plan van aanpak, maar ook een scherpe en levendige collectieve ambitie
  • Het zijn sterke professionals die sturing geven, net als zij die instaan voor de uitvoering en zo de werking dragen
  • De behoeften van de leden van de community staan centraal – vanuit de permanente interactie wordt de koers bepaald
  • Niet zozeer wat we doen of aanbieden, maar hoe en het resultaat dat we ermee bereiken maken het verschil
  • We zoeken een perfect fit tussen menselijke inzet en internettechnologie om de processen te optimaliseren
  • We bundelen onze inspanningen en putten uit de kracht van de leden om samen te werken en te co-creëren
  • De leden en alle andere stakeholders zijn actief verbonden binnen een open en dynamisch netwerk
  • We zetten in op win-win partnerships en strategische samenwerkingsverbanden met anderen
  • Onze maatschappelijke toegevoegde waarde overstijgt het organisatie-specifieke karakter
  • Onze levensnoodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid waarborgen we door permanent de vinger aan de pols te houden

Wil een organisatie (profit of non-profit) ook in de toekomst relevant blijven dan moet ze zich meer gaan oriënteren als een sterke, geconnecteerde community. De aansturing gebeurt door een bijna onzichtbare, faciliterende organisatie. De leden (of klanten) staan centraal, maar samenwerking met alle stakeholders is levensnoodzakelijk.