Hoe ik u kan helpen !

Ik help professionals om optimaal gebruik te maken van hun betrokkenheid als lid, bestuurder, vrijwilliger van ‘communities’ zoals beroepsverenigingen, sectororganisaties, non-profit-organisaties, maar ook formele en informele groepen (bv. werkgroep, Community of Practice), samenwerkingsverbanden van professionals, bedrijfsomgevingen.
Tegelijk help ik vanuit mijn expertise als verenigingsmanager en -adviseur die organisaties om zich meer als community’s te ontwikkelen waardoor alle betrokkenen (de bestuurders, de medewerkers, de leden maar ook externen zoals de klanten, leveranciers en stakeholders) een grotere toegevoegde waarde genieten met een duidelijke impact.

MM_advies

Dit vertaalt zich in volgende diensten:

Voor Bestuurders (zie ook www.marcmestdagh.be/bestuurder):

 • Specifiek voor individuele bestuurders treed ik op als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’) of onder de vorm van een één-op-één opleidingstraject (Dialoog). Hier vindt u meer informatie over Dialoog.
 • Specifiek aanbod voor Voorzitters: zie www.marcmestdagh.be/voorzitter
 • Opnemen van het mandaat van onafhankelijk adviseur van het Bestuursorgaan. Vanuit mijn ervaring bij 2Mpact waar we ruim 20 ledenorganisaties operationeel ondersteunen heb ik heel wat ervaring bij de dagelijkse werking van een organisatie. In combinatie met mijn advies-aanpak rond ‘Bestuurder 2020’ kan ik bovendien de nodige zuurstof brengen binnen het bestuur. Contacteer me hiervoor.
 • Faciliteren van een Inspiratiesessie ‘Bestuurder 2020’, niet zozeer over wettelijke, financiële zaken, maar wel om zuurstof te geven om te zorgen dat de Bestuurder optimaal zijn/haar bijdrage kan leveren. Meer informatie over deze Inspiratiesessie vind je hier (PDF).
 • BestuurderPlus: een online traject bestaande uit 3 losstaande modules van 50 minuten waarbij je inzicht en context (o.m. interactie met andere bestuurders) krijgt. Een must voor elke bestuurder van een vereniging! Lees er hier meer over.

Voor Verenigingsdirecteurs, -managers en -professionals:

 • Faciliteren van inspiratiesessies over community-building, governance, ledenwerking enz. voor teams van professionals gedurende een interactieve workshop (halve/hele dag), bv. naar aanleiding van een algemene vergadering, een visiemeeting met het bestuur, een teambuildingmoment voor de verenigingsprofessionals. Check de pagina met voorbije en upcoming sessies.
 • Empowerment van de directeur/manager/coördinator van de organisatie/community. Dit kan als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’) of onder de vorm van een één-op-één opleidingstraject (Dialoog). Hier vindt u meer informatie over Dialoog.
 • Advies- en begeleidingstrajecten die de professionals en hun organisaties vooruit helpen en toekomstbestendig maken. Thema’s: community-model, governance, strategie, management, ledenbinding en -retentie, communicatie, content, belangenbehartiging,….
  Dit gebeurt hands-on, gebruik makend van korte trajecten en workshops in nauwe samenwerking met de opdrachtgever (garantie voor ‘ownership’ en kennisoverdracht), waarna telkens geëvalueerd en bijgestuurd wordt. We vertrekken hierbij vanuit de Community ToolboxConcrete cases en oplossingen vindt u hier.

Enkele voorbeelden:
_Opleidingen en masterclasses rond ledenbinding, strategie/organisatieontwikkeling, belangenbehartiging, Expedities…  als docent voor de BSAE Academy (Verenigings- en communityprofessionals)
_Masterclasses over de uitdagingen van de zelfstandige professional voor sectororganisaties, aangepast aan de doelgroep (bv. Masterclass voor de zelfstandige milieuprofessional ism VMx)

 • Faciliteren van werkgroepen, taskforces en lerende netwerken. Ik hanteer hierbij het format van ‘Expeditie’, waarbij het de bedoeling is om de kracht van de deelnemers ten volle te benutten. Lees er meer over hier.

>>> Contacteer me vrijblijvend voor een voorstel op maat.