Hoe ik u kan helpen !

Ik help bestuurders, leden en professionals van ledenorganisaties zoals beroepsverenigingen, sectororganisaties, non-profitorganisaties (socio-cultureel, charities, bewegingen) maar ook virtuele en informele groepen en samenwerkingsverbanden van leden en professionals om zich meer als community’s te ontwikkelen zodat alle betrokkenen (de bestuurders, de medewerkers, de vrijwilligers, vooral de leden maar ook andere externe stakeholders) een grotere toegevoegde waarde ervaren (What’s in it for me?), maar tegelijk vanuit de collectieve aanpak zorgen voor daadwerkelijke impact zowel voor de organisatie als voor de maatschappij (What’s in it for us?).

Mijn motto: “Lid zijn verbindt persoonlijke ambities met de wil om samen met anderen een wezenlijk verschil te maken!”

*    *    *

MIJN ADVIESAANPAK

Concreet tastbaar: ik treed graag van dichtbij op als ‘trusted advisor’  (sparringpartner), als inspirator voor divers samengestelde groepen (masterclasses en opleidingen) maar ook in kleine groepen om sterk in de diepte te gaan en samen aan eigen werk te werken (workshops)

Breed verbindend: ik vertrek als expert/facilitator vanuit een breed referentiekader en verbind vakkennis met jarenlange ervaring tot relevante inzichten, op maat van de organisatie. Het verleden biedt inzicht, de toekomst wenkt, maar we moeten handelen in het nu

Korte sprints: wat kort en krachtig kan in de begeleiding en het proces, hoeft niet in te boeten aan duurzaamheid op lange termijn. Ik hou van korte interventies en directe feedback. Het opzet is wel dat wat we realiseren niet zomaar voorbij gaat, maar geëxpliciteerd en geïnternaliseerd wordt in de organisatie (‘ownership’)

Waardevolle ‘outcome’: niet zozeer wat we gedaan hebben telt, maar welke impact het heeft en blijft hebben (realisatie van de collectieve ambitie)

*    *    *

Dit vertaalt zich in volgende diensten:

Voor Bestuurders (zie ook www.marcmestdagh.be/bestuurder):

  • Specifiek voor individuele bestuurders treed ik op als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’) of onder de vorm van een één-op-één opleidingstraject (Dialoog). Hier vindt u meer informatie over Dialoog.
  • Specifiek aanbod voor Voorzitters: zie www.marcmestdagh.be/voorzitter
  • Opnemen van het mandaat van onafhankelijk adviseur van het Bestuursorgaan. Vanuit mijn ervaring bij 2Mpact waar we ruim 20 ledenorganisaties operationeel ondersteunen heb ik heel wat ervaring bij de dagelijkse werking van een organisatie. In combinatie met mijn advies-aanpak rond het Bestuursorgaan (zie hierna) kan ik bovendien de nodige zuurstof brengen binnen het bestuur. Contacteer me hiervoor.
  • Faciliteren van een Inspiratiesessie voor het ‘Bestuursorgaan’, niet zozeer over wettelijke, financiële zaken, maar wel om zuurstof te geven om te zorgen dat de Bestuurders optimaal zijn/haar bijdrage kunnen leveren. Contacteer me hiervoor.

Voor Verenigingsdirecteurs, -managers en -professionals:

  • Faciliteren van inspiratiesessies over community-building, governance, ledenwerking enz. voor teams van professionals gedurende een interactieve workshop (halve/hele dag), bv. naar aanleiding van een algemene vergadering, een visiemeeting met het bestuur, een teambuildingmoment voor de verenigingsprofessionals. Check de pagina met voorbije en upcoming sessies.
  • Empowerment van de directeur/manager/coördinator van de organisatie/community. Dit kan als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’) of onder de vorm van een één-op-één opleidingstraject (Dialoog). Hier vindt u meer informatie over Dialoog.
  • Advies- en begeleidingstrajecten die de professionals en hun organisaties vooruit helpen en toekomstbestendig maken. Thema’s: community-model, governance, strategie, management, ledenbinding en -retentie, communicatie, content, belangenbehartiging,….
    Dit gebeurt hands-on, gebruik makend van korte trajecten en workshops in nauwe samenwerking met de opdrachtgever (garantie voor ‘ownership’ en kennisoverdracht), waarna telkens geëvalueerd en bijgestuurd wordt. We vertrekken hierbij vanuit de Community ToolboxConcrete cases en oplossingen vindt u hier.

Enkele voorbeelden:
_Opleidingen en masterclasses rond ledenbinding, strategie/organisatieontwikkeling, belangenbehartiging, Expedities…  als docent voor de BSAE Academy (Verenigings- en communityprofessionals)
_Masterclasses over de uitdagingen van de zelfstandige professional voor sectororganisaties, aangepast aan de doelgroep (bv. Masterclass voor de zelfstandige milieuprofessional ism VMx)

  • Faciliteren van werkgroepen, taskforces en lerende netwerken. Ik hanteer hierbij het format van ‘Expeditie’, waarbij het de bedoeling is om de kracht van de deelnemers ten volle te benutten. Lees er meer over hier.

>>> Contacteer me vrijblijvend voor een voorstel op maat.