Start2Mpact

Start2Mpact is een interactieve workshop waarbij Marc Mestdagh niet louter het proces faciliteert. Er is een sterke inhoudelijke ‘matching’ dankzij zijn brede kennis van verenigingsmanagement en de uitgebreide ervaring met dergelijke workshops voor organisaties, alsook vanuit zijn achtergrond als verenigingsdirecteur voor verschillende organisaties. Zo is een benchmarking mogelijk tov de aanpak van andere organisaties.

Inhoudelijk kan de workshop heel breed opgezet worden en de aanwezigen nieuwe inzichten bieden en inspireren, maar er kan ook ingezoomd worden op heel specifieke thema’s of issues waarmee de organisatie geconfronteerd wordt. De scope en de verwachte output (bv. concreet actieplan) wordt vooraf tijdens een intakegesprek in gezamenlijk overleg bepaald.

De workshop kan invulling geven aan een jaarlijks strategische visiemeeting, of een reflectiemoment naar aanleiding van veranderingen binnen de organisatie of nieuwe ambities.

Deze workshop was een ideale manier om samen met het bestuur eens stil te staan bij onze werking. We werden geconfronteerd met heel wat nieuwe dingen, maar ook met zaken waarvan we dachten dat het ‘normaal’ was, terwijl het anders kan – daarvoor hebben we dan later ook Marc en 2Mpact ingeschakeld om ons verder te ondersteunen.  (Luc Hens, voorzitter FEDIPRO)

Enkele van de topics die bekeken kunnen worden:

 • Governance (scheiding tussen beleid en uitvoering) en de rol en taken van de bestuurders (combinatie van efficiëntie/effectiviteit en ‘goesting’)
 • Missie, visie, strategie en actieplan (concreet en hands-on), aangestuurd vanuit de wil om de leden centraal te zetten (what’s in it for me vs. what’s in it for us)
 • Het organiseren van de organisatie (efficiënt en effectief inzetten van mensen en middelen, rekening houdend met de beperkingen en doelstellingen)
 • Ledenwerking en –binding: hoe leden optimaal tevreden stellen en hun kennis en kracht inzetten voor de organisatie (member journey, ledenvoordelen vs. services, lerende netwerken,…)
 • Stakeholdersmanagement en lobby: hoe een sterk merk opbouwen en permanent communiceren met de stakeholders
 • Content en communicatie: wat hebben we te vertellen en hoe pakken we dat aan (aandacht voor internettechnologie, social media,…)

Dankzij een degelijke voorbereiding worden de inzichten onmiddellijk gerelateerd aan de eigen organisatie en de biotoop waarbinnen de organisatie zich bevindt. De output is direct bruikbaar binnen de organisatie.

Praktisch

 • Afhankelijk van de vooropgestelde scope duurt de workshop twee tot drie uur. Vooraf is er een intakegesprek en een grondige voorbereiding, achteraf een debriefing (kan telefonisch of tijdens meeting).
 • Facilitator is Marc Mestdagh, ceo 2Mpact en senior adviseur met meer dan 15 jaar ervaring in de verenigingensector.
 • Kostprijsraming: 750 à 1000 EUR (effectieve prestaties worden verrekend aan 125 EUR/u, excl. BTW).
 • Locatie: 2Mpact beschikt over een geschikte zaal hiervoor , maar dit kan ook op verplaatsing (0,5 eur/km verplaatsingsvergoeding).
 • De sessie kan overdag, ’s avonds of op zaterdag plaatsvinden. Taal is Nederlands. Passieve meertaligheid (deelnemers spreken hun eigen taal (N,F,E)) is mogelijk, evenals een sessie volledig in het Engels.

Start2Mpact is een bijzonder efficiënt werkinstrument voor elke vereniging die zich regelmatig fundamenteel in vraag wil stellen over alle parameters die de slaagkansen van haar werking kan optimaliseren. De sessie wordt daarenboven uiterst professioneel gefaciliteerd door een inspirerende expert in het vakgebied.
(Thierry Coeman , General Manager Sales Managers Association Belgium vzw)

Interesse ? Contacteer me.

(Start_sept2017)