Ledenbinding: van koud netwerk naar warme community

Ledenbinding is niet zozeer een ad hoc oefening waarbij enkele simpele tips & tricks de zaken terug op orde zetten, het maakt deel uit van de DNA van de organisatie. En voor alle duidelijkheid, het feit dat een organisatie zich manifesteert als ledenorganisatie betekent nog niet dat de leden zich verbonden voelen. Misschien komen ze … Meer lezen over Ledenbinding: van koud netwerk naar warme community

De rol van de nieuwe bestuurder 3.0

Als we vanuit het oogpunt van ledenbinding kijken naar het bestuur, plaatsen we die als vanzelfsprekend helemaal bovenaan de piramide van betrokkenheid en vrijwillige inzet. Bestuurders zijn per definitie actieve leden die het beste voorhebben met de organisatie. Nieuwe uitdagingen binnen ledenorganisaties dwingen echter tot het herdenken van de rol van de bestuurder. Los daarvan … Meer lezen over De rol van de nieuwe bestuurder 3.0

Lidmaatschap 3.0 – geen bezit maar toegang tot de toekomst

Ter voorbereiding van een nieuwe masterclass over ledenbinding* kwam ik op basis van recente inzichten uit de vakliteratuur gekoppeld aan ervaringen in de praktijk tot het volgende schema: Lidmaatschap 1.0 Lidmaatschap 2.0 Lidmaatschap 3.0 De vereniging organiseert De vereniging regisseert De vereniging faciliteert Lid zijn is een evidentie, en ook iets om trots op te … Meer lezen over Lidmaatschap 3.0 – geen bezit maar toegang tot de toekomst

De collega’s maken de brug

Als verenigingsprofessional binnen een beroepsvereniging heb je de neiging op zoek te gaan naar gemeenschappelijke kenmerken, vertrekkend vanuit het gedachtengoed dat je professionals wil verenigen. Je wil iets zinvols betekenen voor alle leden tegelijk. Je wil ze verbinden, een groepsgevoel geven en zaken aanbieden waardoor iedereen een sterkere en slimmere professional wordt. Het is pas … Meer lezen over De collega’s maken de brug

Academy is meer dan een opleiding organiseren

Bijblijven is ongetwijfeld één van de belangrijkste uitdagingen voor de moderne professional. Verandert de wereld snel, dan verandert de professionele context wellicht nog sneller. Het enige antwoord is levenslang leren, en dat vertaalt zich in een brede waaier aan vormings- en opleidingstrajecten. Los van private initiatieven is het aanbieden van vorming altijd al een kerntaak … Meer lezen over Academy is meer dan een opleiding organiseren

Organisaties sleutelen aan ledenbinding, maar wil het lid dat eigenlijk wel?

Ter voorbereiding van mijn BSAE masterclass op 20 april over ledenbinding* betrapte ik mezelf erop dat ik het heel evident vind om het standpunt van de organisatie voorop te stellen. Als we consequent de leden centraal zetten in de werking, en de organisatie zich toelegt op het faciliteren van wat die leden nodig hebben, kan … Meer lezen over Organisaties sleutelen aan ledenbinding, maar wil het lid dat eigenlijk wel?

HR-professionals professionaliseren

De nieuwe vereniging van Belgische HR-professionals (HRPRO) koppelt haar doelstelling van professionalisering niet zozeer aan opleidingen, maar aan een evidence based aanpak (het verzamelen van data en ter beschikking stellen van benchmarks). Uitdagend want dat betekent dat je ook heel hard met je eigen leden aan de slag moet. Dat was ook de conclusie nav het BSAE … Meer lezen over HR-professionals professionaliseren

Financiële situatie van Belgische verenigingen

De Koning Boudewijnstichting deed al voor de 7e keer een enquête over de financiële situatie van Belgische verenigingen en stelde vast dat de verenigingssector veerkrachtig is en vooral minder negatief over de toekomst. Een opvallende vaststelling is dat verenigingen in de nabije toekomst structurele en organisatorische hervormingen verwachten in de vorm van schaalvergroting en samenwerking met … Meer lezen over Financiële situatie van Belgische verenigingen

Less is more – ook als we de organisatie van een ledencommunity organiseren

Verder bouwend op het community-model dat ik in de vorige 3 posts toelichtte, focussen wij in deze bijdrage op het 4e en laatste luik, namelijk de “faciliterende organisatie”. De collectieve ambitie (zie post 1/4) van een community mag dan nog zo groot en helder zijn, een professionele ondersteuning is levensnoodzakelijk. Niet alleen om de missie … Meer lezen over Less is more – ook als we de organisatie van een ledencommunity organiseren

To lobby or not to lobby (voor ledenorganisaties)

In deze derde post over het verenigings- of communitymodel dat ik in een vorige post toelichtte (zie hier), focussen we in deze bijdrage op het luik “Extern verbreden”. Een organisatie is geen eiland. Denken dat het mogelijk is om strak binnen de eigen sector of het eigen beroep te blijven zonder rekening te houden met … Meer lezen over To lobby or not to lobby (voor ledenorganisaties)